Onupdating event

Niedługo ruszy budowa zachodniej obwodnicy Poznania. W ramach akcji Głosu Wielkopolskiego i Radia Merkury przygotowaliśmy specjalną petycję skierowaną do premiera. Podpisaną petycję należy wysłać na adres: Głos Wielkopolski, ul.[…]
Read more
You also included code in Test Web App to invoke methods on the two classes in My Test Web App to retrieve data from a database table.[…]
Read more